นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ 1: การฝึกหายใจเสริมเพิ่มพลังทางยุทธวิธี (Tactical Breath) แบบที่ 1

หรือ แบบมาตรฐานของ ดร.เบลิซา วรานิช (Dr. Belisa Vranich)

= หายใจเข้า-ออก ช้าๆ

(เข้า 8, ออก 8 จังหวะ)

 

ขาเข้า = หายใจเข้า นับ 1-4, หยุดหายใจ นับ 1-4

ขาออก = หายใจออก นับ 1-6, หยุดหายใจ นับ 1-2

.....

ภาพ 2: การฝึกหายใจเสริมเพิ่มพลังทางยุทธวิธี (Tactical Breath) แบบที่ 2

หรือ ปรับเปลี่ยนจากแบบมาตรฐานของ ดร.เบลิซา วรานิช (Dr. Belisa Vranich)

= หายใจเข้า-ออก ช้าๆ

(เข้า 8, ออก 8 จังหวะ)

 

ขาเข้า = หายใจเข้า นับ 1-4, หยุดหายใจ นับ 5-8

ขาออก = หายใจออก นับ 1-6, หยุดหายใจ นับ 7-8

.....

 

.....

เราๆ ท่านๆ คงจะเครียดบ้าง

อย่างน้อยเป็นบางครั้ง

 

ความเครียดที่มากไป

อาจทำให้เราสับสนทำอะไรไม่ถูก

.....

ความเครียดที่น้อยไป

อาจทำให้ประสิทธิภาพต่ำลง

 

ผู้เชี่ยวชาญจึงสอนหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ 

ให้ฝึกหายใจ

เพื่อรักษาระดับความเครียดให้อยู่กลางๆ

ไม่มากเกิน และไม่น้อยเกิน

.....

วิธีที่น่าจะดี คือ

การเปลี่ยนความเครียดเป็นพลัง

 

หรือที่เรียกว่า 'relaxation concentration'

(= การฝึกผ่อนคลาย เพื่อเสริมเพิ่มพลัง)

.....

ดร.เบลิซา วรานิช (Dr. Belisa Vranich)

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

ซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง 'Breathe (= หายใจ)' [ YouTube ]

 

แนะนำ

การฝึกหายใจแบบเร็ว เพื่อ

(1). เสริมเพิ่มพลัง (Strength)

(2). ควบคุมความเครียดแบบเร็ว (Stay Calm)

.....

การฝึกแบบนี้

ใช้ในหน่วยรบสหรัฐอเมริกา

 

เรียกว่า 'tactical breath'

= การหายใจแบบยุทธวิธี

..... 

ข่าวดี คือ

อ.ดร.วรานิช

แนะนำการฝึกแบบนี้ไว้ในยูทูบ

 

ทำให้คนทั่วโลกฝึกได้

ภายใน 5-10 นาที

.....

ขั้นแรกให้นำมือวางไว้ที่ท้อง

หายใจเข้าออกช้าๆ

ให้ท้องป่องออก

สลับกับยุบเข้าเล็กน้อย

 

หรือที่เรียกว่า

การใช้ลำตัวช่วงล่างหายใจ

(lower body breath)

= ใช้ทั้งทรวงอก และท้อง หายใจ

.....

ขั้นต่อไป คือ

ฝึกหายใจเข้า-ออก

สลับกับช่วงกลั้นหายใจ 

หรือหยุดหายใจ ดังนี้

(1). หายใจเข้า (inhale) = นับ 1-4

(2). กลั้นหายใจ โดยไม่เบ่ง-ไม่เกร็งลำตัว = นับ 1-4

(3). หายใจออกช้าๆ = นับ 1-6

(4). กลั้นหายใจโดยไม่เบ่ง-ไม่เกร็งลำตัว = นับ 1-2

.....

เวลาฝึก...

ให้ฝึกทั้งลืมตา (สู้โลก)

และหลับตา (หลีกเร้น)

 

หายใจขาเข้าและออกรวม

มี 8 จังหวะเท่าๆ กัน

ต่างกันที่ช่วงหายใจเข้าสั้นกว่าหายใจออก

.....

วิธีนับการหายใจช้าๆ ได้แก่

(1). ขาเข้า = หายใจเข้า 4 (1-4) + หยุด 4 (1-4) = 8

(2). ขาออก = หายใจออก 6 (1-6) + หยุด 2 (1-2) = 8

..... 

..... 

ผู้เขียนขอเรียนเสนอว่า

ถ้าท่านไม่ชอบนับแยกแบบนี้

จะนับรวมแบบนี้ (1-8 รวดเดียว) ก็ได้

(1). หายใจเข้า = นับ 1-4

(2). หยุดหายใจ (ขาเข้า) =  นับ 5-8

(3). หายใจออก = นับ 1-6

(4). หยุดหายใจ (ขาออก) = นับ 7-8

.....

..... 

.....

เราควรจะฝึกการหายใจเสริมเพิ่มพลังแบบนี้เวลาใด

(1). หลังตื่นนอน

(2). ก่อนนอน

(3). ฝึกก่อน-หลังสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียด

เช่น ถ้าเราเครียดทุกครั้งที่ต้องออกนอกบ้าน

ให้ฝึกก่อนออกจากบ้าน 

และก่อนเข้าบ้าน

.....

การฝึกทั้งแบบลืมตาและหลับตาบ่อยๆ

จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้ทั้ง 2 โลก คือ

(1). โลกส่วนตัว

(2). โลกจริงๆ (ชีวิตจริง)

 

ถึงตรงนี้...​ ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข

กับการหายในแบบเสริมเพิ่มพลังทางยุทธวิธี

ซึ่งหน่วยรบพิเศษใช้กันทั่วโลก

และ... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > https://www.youtube.com/watch?v=AO4jxIpw0Rk

From > https://www.youtube.com/watch?v=pq5EOFWYDCI

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile