นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: เม็ดวิตามินเสริม [ wikipedia ]

.....

อ.นพ.เกบ เมียคิน

ทบทวนผลการศึกษา

เกี่ยวกับวิตามินกับมะเร็ง

(Clinical Oncology, Aug. 22, 2017)

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

.....

การศึกษาใหม่ (VITAL study)

จากสหรัฐอเมริกา และไต้หวัน

ทำในกลุ่มตัวอย่างที่กินวิตามินเสริม

(B6 หรือ B12 ขนาดสูงกว่าวิตามินรวมทั่วไป)

77,000 คน ติดตามไป 10 ปี

 

พบผู้ชายที่ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มเสี่ยง = 2 เท่า

ผู้ชายที่สูบบุหรี่ เพิ่มเสี่ยง = เกือบ 4 เท่า

.....

ข่าวดีนิดหน่อย คือ

ไม่พบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้หญิง

 

กลไกที่อาจเป็นไปได้ คือ

วิตามินขนาดปกติ

ทำหน้าที่เป็น "ตัวเร่งการทำงาน (catalysts)"

ของเอนไซม์(น้ำย่อย)

.....

.....

วิตามินขนาดสูง

อาจเร่งการทำงานของเอนไซม์(น้ำย่อย)

มากเกินไป

 

ทำให้เกิดผลผลิตจากปฏิกริยาเคมี

(end products) มากเกินไป

.....

เปรียบคล้ายรถยนต์ที่อาจขับขี่ได้ดีที่ 20-80 กม./ชม.

ถ้าเหยียบคันเร่งแบบสุดๆ ไปเลย

 

ให้คนเดิมขี่ที่ 90-150 กม./ชม.

เร่งกันแบบนี้นานๆ 

โอกาสเกิดอุบัติเหตุ จะเพิ่มขึ้น

.....

ผลผลิตจากปฏิกริยาเคมีที่มากเกินไป

อาจมีพิษต่อ DNA

หรือ สารรหัสพันธุกรรม

 

DNA ที่ผิดปกติ

เพิ่มเสี่ยงมะเร็ง

.....

คนในทวีปอเมริกาเหนือ

(แคนาดา สหรัฐฯ เม็กซิโก

อเมริกากลาง หมู่เกาะแคริบเบียนส์)

 

เกือบทั้งหมดไม่ขาดวิตามินอื่น

ยกเว้นวิตามิน D

.....

ผิวหนังสังเเคราะห์วิตามิน D ได้

จากแสงแดด

 

การใส่เสื้อแขนสั้น-กางเกงขาสั้น

รับแสงแดดอ่อน ตอนสาย-บ่าย 10 นาที/วัน

ช่วยได้ โดยไม่ต้องกินวิตามินเสริม

..... 

คนทวีปอเมริกาเหนือ

ซื้ออาหารเสริม-วิตามินเสริม  

= 993,904 ล้านบาท/ปี

หรือเกือบ 1 ล้านล้านบาท/ปี

(30 billion USD)

 

หรือมากกว่า 1/3 

ของงบประมาณแผ่นดินไทย 2560 

(2.73 ล้านล้านบาท) [ senate ]

.....

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกเริ่ม

จำเป็นต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม

เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านต่อไป

 

ทว่า... บอกเป็นนัยว่า

ไม่ควรกินวิตามิน B6

หรือวิตามิน B12 ขนาดสูง

ต่อเนื่องกันทุกวัน

(ไมใช่วิตามินขนาดต่ำในวิตามินรวม)

.....

การกินอาหารจากธรรมชาติ

น่าจะปลอดภัยที่สุด

 

ยกเว้น

ท่านที่กินมังสวิรัติแบบวีแกน

(vegan = ไม่เนื้อ-ไม่นม-ไม่ไข่)

อาจขาดวิตามิน B12

.....

ท่านอาจกินวิตามิน B12 เสริมเป็นบางวัน

ไม่จำเป็นต้องกินทุกวัน

เช่น กินเฉพาะ วันจันทร์ พฤหัสบดี

 

ไม่สูบบุหรี่

และไม่หายใจเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไป

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุก ๆท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.drmirkin.com/weekly-ezine-page/high-dose-vitamins-associated-with-increased-risk-for-lung-cancer.html

Photo > By Ragesoss, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4184640; https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin#/media/File:B_vitamin_supplement_tablets.jpgฃ

Photo > By Ragesoss - OGFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3711276; https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin#/media/File:500_mg_calcium_supplements_with_vitamin_D.jpg

.....

ในไทย...

มีคนกินวิตามิน B1-6-12 มาก

แถมยังเบิกจากโรงพยาบาลไปกินกันมาก

จนมีระเบียบห้ามจ่ายวิตามิน B1-6-12 ให้ข้าราชการ

 

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาว่า

วิตามินเสริมขนาดสูง คือ vitamin A, C, E 

อาจเพิ่มเสี่ยงมะเร็ง

 

เรื่องนี้บอกเป็นนัยว่า

การกินอาหารจากธรรมชาติน่าจะปลอดภัยกว่า

 

ยกเว้นถ้าท่านกินมังสวิรัติแบบวีแกน (vegan)

หรือ "ไม่เนื้อ-ไม่นม-ไม่ไข่ (ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่กินนม-ผลิตภัณฑ์นม ไม่กินไข่)"

อาจมีระดับ vitamin B12 ต่ำ

 

เพราะ วิตามิน B12 พบเฉพาะอาหารจากสัตว์

(ตรงกันข้ามกับ B9 หรือ folate, folic พบมากเฉพาะในพืชผัก)

 

ท่านที่กินวีแกน

น่าจะกินวิตามิน B12 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ซึ่งไม่จำเป็นต้องกินขนาดสูง

กินขนาดทั่วไป เช่น ที่มีในวิตามินรวม ก็น่าจะพอ

 

ขอบคุณครับ...

ขนาดวิตามิน B6, B12 จากการศึกษานี้

พบมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งที่เพิ่มขึ้น

ทว่า...

(1). พบเฉพาะผู้ชาย = 2 เท่า

(2). พบเพิ่มในคนสูบบุหรี่ = เกือบ 4 เท่า

(3). ไม่พบในผู้หญิง

(4). ไม่พบในวิตามินขนาดต่ำ เช่น วิตามินรวม

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile