นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

 

ภาพ: แฮมเบอร์เกอร์ [ wikipedia ]

..... 

ภาพ: เบอร์เกอร์เทมเป (เต็มเป)

โปรตีนถั่วเหลือง ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย [ wikipedia ]

.....

ภาพ: ความต้องการเนื้อทั่วโลกปี 2005/2548 (สีแดง)

และปี 2050/2593 (สีฟ้า), หน่วยน้ำหนัก(ตัน) [ Gatesnotes ]

.....

ปี 2050/2593

ประชากรโลกจะเพิ่ม

จาก 7.4 เป็น 9.7 พันล้านคน

 

ทำให้พอเดาได้ว่า

อุตสาหกรรม "อาหารไฮเทค" น่าจะมาแรง

โดยเฉพาะ

 • ไข่เทียม (ไร้ไก่ เป็ด นกกระทา)
 • เนื้อเทียม (ไร้วัว ควาย หมู แพะ แกะ ไก่)

.....

เดอะ ดิพโลแมท รายงานว่า

จีนทำสัญญานำเข้าเนื้อมังสวิรัติไฮเทค

 

ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเซลล์

ไม่ต้องฆ่าสัตว์

..... 

ทำให้คนจีนคงจะได้เป็นชาติแรกๆ ในโลก

ที่ได้กินเนื้อมังสวิรัติ หรือ ...

 • SuperMeat = ซูเปอร์มีท เนื้อซูเปอร์
 • Meat The Future = มีท เดอะ ฟิวเชอร์ (เนื้ออนาคต)
 • Future Meat = ฟิวเจอร์มีท (เนื้ออนาคต)

จากบริษัทไฮเทค 3 แห่งในอิสราเอล

.....

International Trade Center

(ศูนย์การค้า-ธุรกิจนานาชาติ)

รายงานว่า

 

จีนนำเข้าเนื้อ

 • ปี 2010/2553 = 66,800 ล้านบาท
 • ปี 2016/2559 = มากกว่า 334,001 ล้านบาท

หรือ = เพิ่มขึ้น 5 เท่าใน 6 ปี

.....

.....

คนชั้นกลาง-คนรวย

ที่เพิ่มขึ้นเร็วในเอเชีย

 

ทั้งในจีน เอเชียใต้

(อินเดีย-บังลาฯ-ปากีฯ-ศรีลังกา ฯลฯ)

และอาเซียน

ทำให้ความต้องการเนื้อเพิ่มขึ้นเร็ว

.....

ด้านดีของ "เนื้อ-ไข่-ไก่สังเคราะห์(เทียม)" ได้แก่

 • ลดภาวะโลกร้อน จากการถางป่า-ทำทุ่งหญ้า-เลี้ยงสัตว์-ฆ่าสัตว์
 • ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต
 • ไม่ต้องฆ่าสัตว์
 • ลดอันตรายจากเนื้อ เช่น ไขมันอิ่มตัว ให้น้อยลงได้

 

และถ้า "เนื้อ-ไข่-ไก่สังเคราะห์(เทียม)" มีรสชาติดี

น่าจะทำให้

อุตสาหกรรม-ธุรกิจมังสวิรัติ-เจ โตเร็วขึ้น

.....

ข้อเสียของการผลิต "เนื้อ-ไข่-ไก่สังเคราะห์(เทียม)" 

ก็มีเช่นกัน เช่น

อาจทำให้อุตสาหกรรมเก่าแข่งขันไม่ได้

หรือ ทำให้คนตกงาน

.....

อุตสาหกรรมอาหารที่กำลังมาแรงขึ้น

ยังมีอีกหลายอย่าง เช่น

 • เนื้อ-ไข่-ไก่เทียม แบบทำขึ้นใหม่
 • ผักไร้ดิน แบบคอนโดมิเนียม (ปลูกหลายชั้นแนวดิ่ง)

..... 

บริษัทข้ามชาติ เช่น

โตชิบา

ซึ่งทำการวิจัย-พัฒนาการผลิตผักในทะเลทราย

กล่าวว่า

 

น่าจะผลิต "ผักเฉพาะทาง" ใหม่ๆ 

เช่น ผักโพแทสเซียมต่ำ (potassium - เกลือแร่ผลไม้)

สำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังได้

.....

การที่ประเทศมหาอำนาจ

วิจัย-พัฒนา จนผลิตอาหารรูปแบบใหม่

เช่น สหรัฐฯ ผลิตฟาร์มปลา-กุ้ง บนบก ได้

 

อาจทำให้ประเทศที่ส่งออกอาหาร

เสียเปรียบในการแข่งขันได้ในอนาคต

.....

ในอีกมุมมองหนึ่ง...

"เนื้อ-ไข่-ไก่ สังเคราะห์(เทียม)"

มีแนวโน้มจะดีกับสุขภาพ เช่น

 • ลดไขมันอิ่มตัวให้น้อยลงได้มาก
 • เป็นทางเลือกใหม่ในวงการอาหารมังสวิรัติ เจ
 • ปรับสัดส่วนสารอาหารให้เหมาะกับเด็ก คนสูงอายุ หรือคนป่วยโรคต่างๆ ได้

.....

ประเทศที่มีรายได้สูงจากการท่องเที่ยว-อาหาร

เช่น ไทย

คงจะต้องรีบวิจัย-พัฒนา

หรือร่วมลงทุนผลิตอาหารแนวใหม่ให้ได้โดยเร็ว

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > https://thediplomat.com/2017/10/china-israel-meat-technology-deal-wheres-the-beef/

From > https://www.census.gov/popclock/

Photo > By Hajime Nakano from Tokyo, Japan - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1287010; https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburger#/media/File:Hamburg_steak.jpg

Photo > By christian r from Singapore - Tempe Burger!, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9465294; https://en.wikipedia.org/wiki/Meat_analogue#/media/File:Tempe_Burger.jpg

.....

 

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile