นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

แผนที่: จาก รัฐมณีปุระ อินเดีย, เมียนมาร์ (ผ่านมัณฑเลย์-เนปีดอว์-ย่างกุ้ง), ไทย (แม่สอด ตาก) [ Google ]; [ Google ]

เส้นทางนี้น่าจะกระตุ้นการค้า ท่องเที่ยว

และเศรษฐกิจ "อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย" ได้มาก

.....

แผนที่: อินเดีย(เมืองหลวง นิวเดลี)-เมียนมาร์-ไทย [ Google ]

ถนนมิตรภาพ "อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย"

เชื่อมต่ออาเซียน-เมียนมาร์-อินเดีย

.....

อินเดียมีนโยบายโตไปทางตะวันออก 

(India's Act East)

และไทยก็มีนโยบายโตไปทางตะวันตก

(Thailand's Act West)

 

เรื่องนี้มีแนวโน้มจะทำให้

ความฝันของเมียนมาร์(พม่า)

ที่จะเป็นฮับ(ศูนย์กลาง)ใหญ่

เชื่อมต่ออาเซียน

ไป "จีน-อินเดีย-บังคลาเทศ" เป็นจริง

.....

เดอะ ดิพโลแมทรายงานข่าวว่า

6 กันยายน 2560

อินเดีย-เมียนมาร์(พม่า)ตกลงจะทำถนนใหม่

จากไทย ผ่านเมียนมาร์(พม่า) ไปอินเดีย

 

เกิดเป็นถนนไฮเวย์ 3 ฝ่าย

(India-Myanmar-Thailand/IMT)

.....

ความพยายามสร้างถนนสาย IMT

เริ่มจากการประชุมครั้งแรกในย่างกุ้ง ปี 2002/2545

 

เพื่อทำถนนไฮเวย์ยาว 1,360 กิโลเมตร

จากเมืองมอเรฮ์-ทามู (Moreh-Tamu) 

ชายแดนอินเดีย-เมียนมาร์

ถึงแม่สอด-เมียวดี

ให้แล้วเสร็จในปี 2020/2563

หรือภายใน 3 ปีข้างหน้า

.....

แผนที่: 'คอไก่ (Chicken's Neck)' หรือ 'เส้นทางหลักสิลิกูรี (Siliguri's Corridor)'

แถบวงกลมสีแดง เป็นส่วนที่แคบที่สุดของอินเดีย [ Wikipedia ] 

อยู่ใกล้พรมแดน 4 ประเทศ

(จีน-เนปาล-ภูฏาน-บังคลาเทศ)

ส่วนแคบที่สุดมีความกว้างน้อยกว่า 27 กิโลเมตร

 

ถ้ามีสงคราม... จีนอาจตีลงมาทางใต้

ตัดคอไก่อินเดีย

ตัดขาดอินเดียกับรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูฏานทันที

..... 

แผนที่: คอไก่อินเดีย(กากบาท)

เสี่ยงถูกจีนตัดขาดถ้ามีสงคราม [ Google Maps ]

.....

ทางเลือกของอินเดีย

อาจเป็นการทำทางอ้อม

ผ่านเนปาลหรือบังคลาเทศ

 

และที่กำลังจะทำ คือ [ Google Maps ]

การทำเส้นทาง "อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย"

เพื่อพัฒนารัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ

.....

และเป็นเส้นทางอ้อม

ที่จะช่วยรักษาคอไก่ไว้

ไม่ให้ถูกตัดขาดได้

..... 

ถ้าเส้นทางนี้ใช้การได้

ฝันของเมียนมาร์

ที่จะเป็นฮับ(ศูนย์กลาง) 

 

เชื่อมต่อ 4 ประเทศ​ (บังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมาร์ /

BCIM; Bangladesh-China-India-Myanmar)

ก็ใกล้จะเป็นจริงยิ่งขึ้น

.....

ค่าเฉลี่ยกลาง (median) อายุของไทย = 37 ปี

การเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านที่มีค่าเฉลี่ยกลางอายุน้อยกว่า

คือ อินเดีย-เมียนมาร์ = 27 ปี

(ถ้าไม่เกิน 35 ปี จะมีการจับจ่ายใช้สอย สูงกว่าเกิน 35 ปี)

 

นี่เป็นโอกาสทองใหญ่ของไทย

ในการร่วมลงทุน

เช่น โรงแรม ท่องเที่ยว 

และการศึกษา-บริการสุขภาพ

เช่น สถาบันอาชีวะ โรงพยาบาล

.....

เมียนมาร์เป็น 1 ในเส้นทางลัด "เมียนมาร์-จีน"

ขนส่งแก๊ส-น้ำมันจากมหาสมุทรอินเดียไปจีน

 

อีกเส้นทางหนึ่ง คือ

"ปากีสถาน-จีน" ซึ่งถ้าทำได้...

จะลดระยะเวลาขนส่งแก๊ส-น้ำมัน

จากตะวันออกกลางไปจีน

จาก 2 สัปดาห์ เป็น 1.5 วัน(36 ชั่วโมง)

.....

ถ้าเส้นทางมิตรภาพ "อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย" เปิดใช้ได้จริง

คงจะมีทัวร์ไทยไปเที่ยวรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

ซึ่งไปแล้ว ก็คงจะพบคนที่ "หน้าตาคล้าย(ไทย)กัน"

เช่น ชาวไทยอาหม

 

ขอให้มิตรภาพ "อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย" ก้าวไปให้ไกล

และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

เชื่อมั่นในประเทศไทย ครับ

.....

From > http://thediplomat.com/2017/09/a-promising-trilateral-india-myanmar-thailand/

From > By Ankur; derived from:  IndiaMap.png, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27010509; https://en.wikipedia.org/wiki/Siliguri_Corridor#/media/File:Chickensneckindia.jpg

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Siliguri_Corridor

.....

เมียนมาร์(พม่า)และทางตะวันออกของอินเดียมีโอกาสโตเร็วมากใน 10-30 ปีข้างหน้า

ถ้าไม่มีสงครามใหญ่

 

นี่เป็นโอกาสทองของไทย

ทั้งด้านการท่องเที่ยว ลงทุน ขนส่ง โรงแรม 

และการร่วมลงทุนด้านการศึกษา

เช่น เปิดสอนอาชีวะ วิชาช่าง ผู้ช่วยพยาบาล

พยาบาล หมอฟัน หมอ กับเมียนมาร์-อินเดีย ในระยะยาว

 

ประเทศไทย มีศักยภาพที่จะเป็น ฮับ(ศูนย์กลาง)ด้านการศึกษาของอาเซียนครึ่งบน

เชื่อมั่นในประเทศไทย ครับ...

สำหรับอินเดีย...

จุดที่อินเดียต้องเฝ้าระวังสงครามกับจีนมากที่สุด

คงจะเป็น แคชเมียร์ กับ พื้นที่คอไก่ ในเรื่องนี้

 

ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้

จะเข้าใจได้เช่นกันว่า

 

เส้นทาง "อาเซียน-ไทย-เมียนมาร์(พม่า)-อินเดีย"

สำคัญ กับ อินเดียมาก

 

เส้นทางนี้จะทำให้เมียนมาร์-ไทย กลายเป็น ฮับของอาเซียนครึ่งบนได้ในระยะยาว

เรียนมาด้วยความเคารพครับ...

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile